Lite musik från Hednadotter

Här är några av sångerna ur Hednadotter, såsom de lät på skivinspelningen från 2005.

Kommentera